wpe12.jpg (4228 bytes)

Jeppe Aakjærs samtid

Tiden omkring 1900 var præget af forandring og grøde, ikke mindst på landet. Industrialiseringen var for alvor slået igennem og trak mange mennesker fra landbruget til byerne, hvor folk fik beskæftigelse i industrien.
Den jyske bevægelse (1) På samme tid var højskolebevægelsen allerede en veletableret institution, der udførte et storstilet oplysningsarbejde blandt landbrugets unge. Bondekulturen var således både i opbrud og på vej mod en ny selvbevidsthed. Det var fra dette miljø en ny generation af forfattere brød igennem omkring år 1900. Den blev kaldt den jyske bevægelse.
  
Kritikken (2) Forfatterne satte en ny dagsorden i det litterære miljø ved at skrive om livet på landet, som de selv havde oplevet det. De blev taget imod med åbne arme af de brede lag i Danmark, men mange kritikere havde svært ved at forstå, hvad læserne skulle med beskrivelser af kostalde, møddinger og høstarbejde. Litteraturen var kommet til at lugte af gylle og sved, og det var bestemt ikke alle, der så det som et fremskridt på tærsklen til et nyt århundrede.
  
  
Med Jylland i hjertet (forsiden) Mennesket Jeppe Aakjær Jeppe Aakjær og os Digteren Jeppe Aakjær