wpe11.jpg (3831 bytes)

Mennesket Jeppe Aakjær

Jeppe Aakjær blev født i 1866 på en fattig gård i Aakjær syd for Skive. Han skulle være bonde som sin far, men en dygtig skolelærer fik ham overbevist om, at hans fremtid lå i bøgernes verden.

Opvæksten (1)

Opbrud fra Aakjær (2)

Studenterårene (3)

Tilbage til det jyske (4)

Jeppe Aakjærs død (5)

Det blev til et stort forfatterskab, der omfatter digte, romaner og noveller, taler og foredrag, kulturhistorie og folkeminder.

Efter højskoleophold, studentereksamen og historiestudier i København brød Jeppe Aakjær igennem som forfatter.

Jeppe Aakjær vendte tilbage til Jylland, da han i 1907 flyttede ind på gården Jenle nord for Skive. Her boede han til sin død i 1930.

 

wpe27.jpg (16821 bytes)

Jeppe Aakjærs gravsten ved Jenle

                                                                                                                   

Med Jylland i hjertet (forsiden) Digteren Jeppe Aakjær Jeppe Aakjærs samtid Jeppe Aakjær og os