Studenterårene

(Mennesket Jeppe Aakjær,3)

Opvæksten (1)

Opbrud (2)

Tilbage til det jyske (4)

Jeppe Aakjærs død (5)

wpe14.jpg (3831 bytes)
wpe10.jpg (5610 bytes)

Marie Bregendahl

Årene i København blev slidsomme og hårde for dem begge. Jeppe Aakjær tog studentereksamen i 1895 med økonomisk støtte fra Per Odgaard og Esper Andersen, men da han indledte historiestudiet på Københavns Universitet, blev det nødvendigt at arbejde ved siden af studierne. Jeppe Aakjær tjente til studierne ved blandt andet at læse korrektur på Politiken. Han hentede avisen klokken otte om aftenen, læste hele natten og afleverede den igen næste morgen klokken seks. Og så skulle der studeres & Marie Bregendahl drev blandt andet pensionat for at skrabe penge sammen til den familie, der i 1894 var blevet forøget med sønnen Svend. Ægteskabet kunne ikke overleve under de svære vilkår. Parret skiltes i 1900. Marie Bregendahl slog siden igennem som forfatter.
      
 

For Jeppe Aakjær blev det ikke til nogen afsluttende eksamen på historiestudiet, men til flere år med studier, foredrag og skrivning, der ledte frem til Jeppe Aakjærs debut i 1897 med bogen Missionen og dens Høvding, et kampskrift mod Indre Mission. Dermed var startskuddet for et stort forfatterskab givet, og debuten efterfulgtes i 1899 med den delvis selvbiografiske roman Bondens Søn. Jeppe Aakjær kunne nu kalde sig forfatter, eller måske snarere skribent; han ernærede sig blandt andet som rigsdagsreferent for forskellige socialdemokratiske provinsaviser (1899-1903) og som ivrig foredragsholder, mens han langsomt, men sikkert etablerede sig som et seriøst forfatternavn ved indgangen til det 20. århundrede.

   
   
wpe1B.jpg (4559 bytes)    Aften ved åen Jeppe Aakjær var brudt op fra engene ved Karup Å og havde etableret sig i litteraturens verden mellem bøger og ord og bogsider og tryksværte. Det betød dog ikke, at han for altid havde sagt hjemegnen og dens miljø farvel. Tværtimod. Hans værker har alle forbindelser tilbage til de jyske landskaber og bondemiljøet, han voksede op i om det så er digte, romaner eller historiske værker alle henter de stof og temaer fra almuekulturen og landet. Jeppe Aakjær drømte da også om at vende tilbage, ikke til det sure slid som bonde, men til den jyske natur og den rytme, årstiderne puster ind i een.   

 

< Opbrud fra Aakjær
Tilbage til det jyske >
        
Med Jylland i hjertet (forsiden) Digteren Jeppe Aakjær Jeppe Aakjærs samtid Jeppe Aakjær og os