Opbrud fra Aakjær

(Mennesket Jeppe Aakjær, 2)

Opvæksten (1)

Studenterårene (3)

wpe15.jpg (3831 bytes)
Tilbage til det jyske (4)

Jeppe Aakjærs død (5)

      

Uddannelse betød opbrud fra Aakjær. Det betød afsked med naturen og livsformen på landet og et møde med den pulserende og fremmede hovedstad. Omvæltningen var stor. Larm og støj, stenbroer, kulos og himmelstræbende bygninger. Ikke just hvad Jeppe Aakjær kendte fra engene ved Karup Å. Ikke desto mindre blev København i de følgende år omdrejningspunktet i hans uddannelse og vej mod forfattergerningen.
     
wpe2D.jpg (7356 bytes)
Årene, der fulgte opbruddet fra Aakjær, blev flakkende og rodløse. Jeppe Aakjær kom til København i 1884 og blev indskrevet på Blaagaard Seminarium, hvorfra han tog præliminæreksamen i 1886. Herefter fulgte ophold på Askov Højskole (1887-1888) og kortere ansættelser på forskellige skoler; Elbek Friskole (1888-1889), Hjørlunde Højskole (1891) og Københavns Højskole (1891-1892). Fast bopæl havde han ikke i disse år; han opholdt sig dels i barndomshjemmet i Aakjær og dels hos venner på Skiveegnen (Niels Jakobsen i Fly, Per Odgaard i Tastum og Esper Andersen i Jebjerg).
Jeppe Aakjær havde ikke den store succes som lærer; børnene på friskolen irriterede ham, og han tvivlede på, hvorvidt han fik dem lært noget som helst. Højskolegerningen passede ham bedre, men Hjørlunde Højskole lukkede, og da den videreførtes som Københavns Højskole måtte Jeppe Aakjær indkassere en fyreseddel efter kort tids ansættelse. Der måtte ske noget nyt. Han måtte finde en ny vej. Jeppe Aakjær bestemte sig for at videreuddanne sig. Det betød gensyn med hovedstaden, denne gang i selskab med Marie Bregendahl, som Jeppe Aakjær havde mødt i 1886 og forlovet sig med i 1888. De flyttede sammen til København i 1892 og giftede sig året efter. 
"Kom, Marie og sæt dig kun i tavshed ved min side, mens jeg kysser din kind og mund og dine øjne blide-- kysser, kysser og nynner til hvilke toner, der kommer vil, stirrer ind i din barnesjæl, til tankerne langvejs ride."                                      
< Opvæksten
Studenterårene >

Med Jylland i hjertet (forsiden) Digteren Jeppe Aakjær Jeppe Aakjærs samtid Jeppe Aakjær og os