Om denne hjemmeside

Lidt om ideen, forfatteren,   billederne og en oversigt over hjemmesiden.

wpe47.jpg (4370 bytes)
Skive Bibliotek har igennem længere tid haft lyst til at præsentere Jeppe Aakjærs forfatterskab på Internettet. Museet på Jenle er jo allerede på nettet og på Limfjordsnettet kan man også finde spændende ting om Jeppe Aakjær men med denne hjemmeside synes vi, vi udfylder et tomrum, hvor hans indsats som digter bliver sat ind sin litterære sammenhæng og hvor hans øvrige virke bliver sat ind i sin historiske sammenhæng. En hjemmeside, der kommer rundt om Jeppe Aakjærs omfattende indsats med vægten lagt på hans litterære produktion.  
 

Manuskriptet er forfattet af cand mag Charlotte Bork Høvsgaard. Charlottes manuskript er skrevet til Internettet er beregnet til, at man kan springe rundt i afsnittene uden at miste overblikket. Hjemmesiden er således bygget om 4 hovedafsnit med varierende antal underafsnit:

 
                                                                                                  Mennesket Jeppe Aakjær (1,2,3,4,5):
wpe11.jpg (3831 bytes) Opvækst (1)
Opbrud (2)
Studenterårene (3)
Tilbage til Jylland (4)
Jeppe Aakjærs død (5)
Digteren Jeppe Aakjær (1,2,3,4)
Lyrikeren Jeppe Aakjær (1) wpe8.jpg (8512 bytes)
Prosaisten Jeppe Aakjær (2)
Agitatoren Jeppe Aakjær (3)
Lokalhistorikeren Jeppe Aakjær (4)
                                                                                                Jeppe Aakjærs samtid (1,2)
wpe12.jpg (4228 bytes) Kritikken (1)
Den jyske bevægelse (2)

Jeppe Aakjær og os (1,2,3,4)   
I gang med at læse Jeppe Aakjær (1) wpe1D.jpg (5885 bytes)
Hovedværkerne og hvor du finder dem (2)
I Jeppe Aakjærs fodspor (3)
Brev til læseren (4)

       Hjemmesidens billeder     
Billederne er først og fremmest hentet fra bøger men også fra Skive Byhistoriske Arkiv, hvor Henrik Fibæk Jensen har  været  mere end behjælpelig med at finde arkivets billeder af Aakjær.

Billederne i afsnittet: Mennesket Jeppe Aakjær er hentet fra bøgerne:

Solvejg Bjerre: Den hvide rug - den blide rug. Jeppe Aakjær og "Jenle". Poul Kristensens Forlag, 1980.

Henrik Fibæk Jensen: Jeppe Aakjær spillemand og stridsmand. Skivebogen, 1999.

Jeppe Aakjær: Fra min bitte tid. En kulturhistorisk selvbiografi. Gyldendal 1929 og Hovedland, 1987.

Jeppe Aakjær: Drengeår og knøseår. Kilderne springer og bækken går. Gyldendal, 1929 og Hovedland, 1988.

Jeppe Aakjær: Før det dages. Minder fra halvfemserne. Gyldendal, 1929.

Jeppe Aakjær: Efterladte erindringer. Gyldendal, 1934.

Samt fra Skive Byhistoriske Arkiv.

Billederne i afsnittet: Digteren Jeppe Aakjær stammer desuden fra:

Postkort fra museet på Jenle

Jeppe Aakjær: Hedevandringer. Udgivet af Danmarks Naturfredningsforening. Bogan, 1995.

Skynd dig kom om føje år&.Heden i dansk kunst og kultur. Blichermuseet på Herningsholm. Herning Kunstmuseum. Herning Kulturhistorisek Museum, 1982.

Jeppe Aakjær: Rugens sange og andre digte. Hovedland, 1996.

Billederne i afsnittet: Jeppe Aakjærs samtid er desuden hentet fra:

Dansk Litteraturhistorie, bd. 3. Politiken, 1971.

Billederne i afsnittet: Jeppe Aakjær og os er desuden hentet fra:

Dansk skulptur i 125 år. Gyldendal, 1996.

   
   Med Jylland i hjertet (forside)
   Mennesket Jeppe Aakjær                           Digteren Jeppe Aakjær                          Jeppe Aakjærs samtid                                     Jeppe Aakjær og os